Členské příspěvky

Výkonný výbor VCKM připomíná povinnost zaplatit členský příspěvek pro rok 2023 ve výši 100 Kč nejpozději do 31.12.2023, povinnost se vztahuje na každého člena klubu staršího 18 let, který se neúčastní jako hráč soutěžních aktivit. Platbu je třeba provést na účet klubu 23233691/0100, variabilní symbol datum narození, ve zprávě pro příjemce doporučujeme uvést jméno člena. Nezaplacením členského příspěvku dojde dle platných stanov VCKM k vyškrtnutí osoby se seznamu členů.

Publikováno 6.12.2023 v sekci Novinky

Partneři & sponzoři