Členské příspěvky

Výkonný výbor VCKM rozhodl o členském příspěvku pro rok 2023 ve výši 100 Kč ročně, povinnost se vztahuje na každého člena klubu staršího 18 let, který se neúčastní jako hráč soutěžních aktivit. Platbu je třeba provést do 30.6.2023 na účet klubu 23233691/0100, variabilní symbol datum narození.

Publikováno 15.5.2023 v sekci Novinky

Partneři & sponzoři